Dam Trung Hair Salon

198/3 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội