Hà Anh Nail CS1

Tầng 2/21, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội