Hà Anh Nail CS2

Số 29, Ngõ 104/14, Đào Tấn, Ba Đình, Thành phố Hà Nội