Hair Bar Trường Dior

B18- TT9 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Thành phố Hà Nội