Hair salon Hương Trần CS3

Số 72 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Thành phố Hà Nội