Điều khoản sử dụng với Salon

Quy định sử dụng với Salon

Website/App iBeau.vn là tài sản của Công ty Cổ phần iBeau (iBeau Corp.) Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website iBeau.vn, đồng nghĩa với việc bạn (đại diện/ sở hữu Salon) đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website dưới đây.

Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng website dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên iBeau, bạn cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân và thông tin Salon chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi đặt mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy đặt mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất kỳ người nào sử dụng vào bất kỳ mục đích nào. iBeau sẽ không chịu trách nhiệm nếu tên truy cập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất kỳ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy cập và sử dụng các dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu website hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

 

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, iBeau có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân mà Salon cung cấp cho iBeau khi đăng ký…; các thông tin Salon khách hàng cung cấp bao gồm họ tên chủ sở hữu Salon, họ tên nhà tạo mẫu, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ Salon…

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo yêu cầu của luật pháp.

 

Quy định về nội dung thông tin trên website

- Người đại diện hợp pháp của Salon chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thông tin về Salon được gửi lên hoặc truyền đi qua trang web của iBeau và không được cho phép người khác tạo ra bất kỳ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với iBeau cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng trang web theo quy định của pháp luật cũng như các quy định khác đã cam kết và đồng ý không sử dụng trang web để gửi, truyền đi, phát tán, liên kết các nội dung mà:

  • Vi phạm pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhan.

  • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng.

  • Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào đã nêu trên, iBeau sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của Salon vi phạm. Đồng thời, tuỳ theo mức độ vi phạm mà người đại diện Salon sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- iBeau – một giải pháp tổng thể bao gồm ứng dụng mobile app và website cho các tiệm/trung tâm làm đẹp và người dùng tương tác với nhau như một hệ sinh thái chuyên về làm đẹp và tư vấn làm đẹp, iBeau giữ quyền thông tin trên website, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin Salon, các bình luận, các hình ảnh... và thông tin khác liên quan đến các Salon và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của iBeau. Tất cả các thông tin này sẽ không "Bị xóa/Được xóa" vì bất cứ lý do nào! Các trường hợp có thể được xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung rác do ban quản trị quy định!

 

Tuyên bố từ chối

iBeau có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, iBeau không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

iBeau không có bất kỳ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ iBeau sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, iBeau sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin tại website này là hoàn toàn tùy thuộc vào ý chí của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, iBeau hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

 

Các thay đổi trên website iBeau

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

 

Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng iBeau sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý với các sửa đổi trong quy định.

 

Quy định về các hành động không được phép

-     Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

-     Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng và Salon nào khác sử dụng các tiện ích trên trang iBeau.

-     Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của pháp luật địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

-     Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

-     Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phối hoặc khai thác bằng bất kỳ hình thức nào với bất kỳ thông tin nào có được từ iBeau vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của iBeau hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

-     Bạn không được sử dụng thông tin trong trang web này với bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

 

Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền truy cập mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của Salon vào iBeau hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng Salon đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 

Bồi thường

Salon bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Salon bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của iBeau. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật, tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.

 

Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website iBeau đều thuộc về iBeau Corp. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của iBeau, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website iBeau hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong website iBeau.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của Salon bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Salon bạn xuất hiện hay tồn tại trên iBeau.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác, nội dung của website, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong website iBeau. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới iBeau một cách hoàn toàn miễn phí.

 

Cung cấp nội dung trên iBeau

Salon bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên iBeau có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của Salon bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

 

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Việc truy cập và sử dụng website iBeau do Salon bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có.

Salon bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính Salon bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại iBeau. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: info@ibeau.vn

 

Luật áp dụng

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của pháp luật Việt Nam.