Đảm Trần

51 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội