Dior Salon

Số 51, phố Trần Quốc Vượng, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội