Hair salon Quang Trường

12 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội