Hoang Nguyen Hair Salon

305 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội