Hoàng Phong Hairsalon CS2

355 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội