Kiên Nguyễn

40 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Thành phố Hà Nội