Lee Beauty

Số 2B/48, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội