Mr.Bean Hair Salon

Số 22 Đường 70 (đối diện 232 - Phùng Hưng - Hà Đông), Hà Đông, Thành phố Hà Nội