Rosso hair & beauty

50 Nam Đồng, Đống Đa, Thành phố Hà Nội