Sành Hair Salon

223 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội