Sen Spa

Số 36 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội