Shu Hair & Spa

40 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội