T.A.D Hair Salon

Số 9 Hàng Vải, Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội