Tài Hair Salon

199 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Thành phố Hà Nội