TMV 1987 acdemy

47 Nguyễn Tuân , Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội