Viện Tóc New Star

31 Phố Giáp Nhất, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội