Viện Tóc Thịnh Maliver

53 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội